Wywiad na temat instalacji UTWS
Wywiad na temat instalacji UTWS

Wywiad na temat instalacji UTWS

Opublikowany

Kronospan dostosowuje instalacje produkcyjne w swoich zakładach do nowych przepisów Unii Europejskiej IED w sprawie emisji przemysłowych oraz BAT - najlepszych dostępnych technik w produkcji płyt drewnopochodnych. Modernizacje zmniejszą wpływ zakładów na otoczenie. Jedną z inwestycji prośrodowiskowych będzie UTWS – najnowocześniejsza instalacja do oczyszczania gazów odlotowych.

Rozmowa z Kierownikiem ds. Ochrony Środowiska w Kronospan Szczecinek, 
Zbigniewem Klugiewiczem.


Kopiuj tekst

Udostępnij