Przekazanie biurowych urządzeń wielofunkcyjnych Zespołowi Szkół nr 2 w Szczecinku.

Przekazanie biurowych urządzeń wielofunkcyjnych Zespołowi Szkół nr 2 w Szczecinku.

Opublikowany

Patronat nad klasą o profilu drzewnym, utworzenie w Szczecinku zamiejscowego wydziału branży drzewnej Politechniki Koszalińskiej czy stypendium w Babson College w USA to zaledwie kilka przykładów ogromnego wsparcia edukacyjnego, jakiego Kronospan udziela młodzieży. 

Zespół Szkół im. Księcia Warcisława od lat współpracuje z Kronospanem m.in. w czasie dorocznej akcji sadzenia drzew - Kronodrzewko. Szkoła jest jedną z wielu, które otrzymały pomoc od firmy. Kilka urządzeń w jednym: drukarka, kopiarka i skaner sieciowy z pewnością usprawnią pracę w placówce. 

Wsparcie od Kronospan otrzymują również uczniowie i nauczyciele klasy o profilu drzewnym w Zespole Szkół Technicznych, którego firma jest patronem. Na najlepszych uczniów czekają atrakcyjne stypendia, staże wakacyjne oraz praktyki zawodowe w szczecineckim zakładzie. Wszyscy uczniowie tej branżowej klasy na początku roku szkolnego otrzymali od firmy tablety, podręczniki oraz profesjonalne oprogramowanie komputerowe. 

Kronospan wspomaga szkoły również poprzez przekazywanie środków finansowych, paneli podłogowych oraz płyt meblowych. Przykłady można by mnożyć: internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej otrzymał panele podłogowe i płyty, z których powstało wyposażenie, służące mieszkającym w nim uczniom. Szczecineckie L.O. im. Księżnej Elżbiety otrzymało panele podłogowe oraz wyposażenie pokoju nauczycielskiego. Od wielu lat Kronospan wspiera także Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze; pomoc otrzymują też inne placówki nie tylko miasta, ale i powiatu. 

Kronospan szczególnie docenia dzieci i młodzież, która wykazuje zdolności i chęć do nauki i rozwoju osobistego, zarówno poprzez naukę, jak i aktywność fizyczną. Dlatego oprócz wzbogacania zasobów materialnych placówek oświatowych firma dofinansowuje również turnieje sportowe, akcje charytatywne czy wydarzenia kulturalne.

Kopiuj tekst

Udostępnij