1000 masek ochronnych dla szpitala w Strzelcach Opolskich