Innowacyjny system ochrony powietrza

Kopiuj tekst

Innowacyjny system ochrony powietrza

Opublikowany

2.jpg

Kronospan Mielec jest w trakcie kolejnego etapu wdrożenia systemu urządzeń ochrony powietrza - UTWS. Zakończenie modernizacji planowane jest na wiosnę 2018 roku. Inwestycja znacząco zmniejszy oddziaływanie zakładu na otoczenie.

Prace modernizacyjne w Kronospan Mielec trwają zgodnie z porozumieniem, zawartym z Prezydentem Mielca. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne, Kronospan Mielec realizuje inwestycję, która będzie miała pozytywny wpływ na ograniczenie oddziaływania zakładu na środowisko. Działania rozpoczęliśmy już w 2015 r.

Od tego czasu zrealizowaliśmy poniższe etapy:
- zbudowaliśmy nowoczesną suszarnię z nowymi cyklonami (system, gotowy do podpięcia do instalacji UTWS)
- zamontowaliśmy pierwszy, wydajny elektrofiltr dla Wytwornicy Ciepła Technologicznego
- trwają prace nad budową drugiego elektrofiltru
- obudowaliśmy place składowe drewna, aby zaradzić rozprzestrzenianiu się trocin zarówno w obrębie zakładu, jak i poza jego murami
- zamontowaliśmy ekrany o wysokości ośmiu metrów i długości kilkuset metrów, po to, by zmniejszyć hałas z terenu zakładu
- wybudowaliśmy nową szczelną halę biomasy, która zapobiega tzw. emisji niezorganizowanej

Koniec inwestycji już blisko. Przed nami finalizacja ostatniego, najbardziej przełomowego i zarazem pracochłonnego etapu modernizacji – uruchomienie UTWS, czyli najbardziej skutecznego, innowacyjnego systemu ochrony powietrza, jaki istnieje w branży, który pozwoli zarówno na redukcję emisji pyłu, jak i lotnych związków organicznych, będących przyczyną uciążliwego zapachu.

UTWS to najlepsze dostępne rozwiązanie, jakie istnieje obecnie w zakładach produkcji płyt drewnopochodnych. System ochrony powietrza, o którym mowa, to przetestowane w Kronospanie rozwiązanie, które wyraźnie poprawia jakość powietrza, zmniejszając emisję pyłu o 90 proc.

Innowacyjne rozwiązanie
System ochrony powietrza UTWS znajduje się na liście BAT (najlepsze dostępne techniki). To innowacyjne rozwiązanie, które Kronospan wdraża w kilku zakładach w Europie. Realizacja tego systemu trwa dłużej, niż budowa mokrego elektrofiltru, ale jest urządzeniem, które, jeśli chodzi o aspekty środowiskowe, przyniesie zdecydowanie lepsze rezultaty. Obecnie jesteśmy na etapie demontażu starych urządzeń, po to, by zwolnić miejsce pod instalację nowych. Na IV kwartał br. oraz na I kwartał 2018 zaplanowane są prace, związane z montażem i uruchomieniem UTWS. Termin oddania inwestycji jest dłuższy, niż zaplanowany wcześniej, bowiem dłużej trwał proces uzgodnień administracyjnych.

UTWS, czyli co? 
System UTWS składa się z palnika, wymiennika ciepła, suszarni, elektrofiltru, wentylatora i cyklonów. Jego zadaniem będzie oczyszczanie strumienia gazów z pyłu, utlenienie substancji organicznych, a także wysuszenie wiórów, będących surowcem do produkcji płyt wiórowych. Innymi słowy - dzięki zastosowaniu UTWS istotnie zmniejszy się emisja gazów, pyłów i związków organicznych, a także wyeliminowany zostanie uciążliwy zapach, powstający w trakcie suszenia drewna. Instalacja z pewnością podniesie komfort życia dla najbliższego otoczenia zakładu.  

Aktualny stan prac wdrożeniowych: 
Od początku sierpnia trwa rozruch linii do produkcji płyt wiórowych po postoju, związanym z pierwszym etapem jej modernizacji. Od momentu restartu produkcji, suszarnia linii do produkcji płyt wiórowym pracuje na tymczasowym emitorze. Stary emitor został zdemontowany. Suszarnia została wyposażona w nowy system odpylaczy cyklonowych, dostosowanych do współpracy z systemem UTWS. Rozpoczęto budowę UTWS. Jedno z głównych urządzeń nowego systemu oczyszczania powietrza - potężny elektrofiltr - jest w trakcie montażu; widoczny na pierwszym planie przed instalacją suszarni (fot. nr 3).  Kolejne urządzenia, wchodzące w system UTWS, takie, jak: cyklon wstępny (fot. nr 4), wymiennik ciepła itp.  będą sukcesywnie montowane w miejscu starej, zdemontowanej instalacji suszarni. Planowany rozruch systemu UTWS to wiosna 2018 r. Termin jest późniejszy od zakładanego wcześniej ze względu na przedłużone procedury administracyjne.
Elektrofiltr

Elektrofiltr

Cyklon wstępny

Cyklon wstępny

Nowe cyklony

Nowe cyklony

Kronospan Mielec- nowy elektrofiltr przy wytwornicy ciepła technologicznego

Kronospan Mielec- nowy elektrofiltr przy wytwornicy ciepła technologicznego

- Kronospan to nie tylko zakład produkcyjny. To także setki pracujących i współpracujących z nami ludzi, będących jednocześnie mieszkańcami Mielca i okolic. Zależy nam na dobrych relacjach w firmie, ale chcemy też budować przyjazne sąsiedztwo na zewnątrz. Dlatego też wybraliśmy najdroższe, ale najskuteczniejsze rozwiązanie, które zredukuje wpływ zakładu na otoczenie – mówi Beata Rafało, rzecznik firmy.

Znacząca redukcja gazów i pyłów
Nowoczesny system ochrony powietrza (UTWS) oczyści strumień gazów spalinowych z pyłu i utleni substancje organiczne. Oznacza to znaczącą redukcję gazów, pyłów i związków organicznych. Mechanizm wyeliminuje również zapach, powstający w wyniku suszenia drewna. 
Kronospan Mielec - Tymczasowy emitor i urządzenia odpylające

Kronospan Mielec - Tymczasowy emitor i urządzenia odpylające

Mniej trocin i hałasu
Dotychczas w ramach modernizacji Kronospan wybudował wydajny elektrofiltr, kilkaset metrów bieżących ekranów, które znacznie zmniejszyły hałas z terenu zakładu, obudowano place składowe drewna, dzięki czemu zmniejszone zostało rozprzestrzenianie się trocin. Kronospan zainwestował również w nową, szczelną halę biomasy, co zlikwidowało tzw. emisję niezorganizowaną.

Efekty modernizacji odczuwalne już w styczniu 2018
Modernizacja zakładu to szeroko zakrojony proces, realizowany już od końca 2016 roku. Do lipca 2017 roku zrealizowano wiele działań modernizacyjnych.
Kronospan Mielec - nowa hala biomasy

Kronospan Mielec - nowa hala biomasy


Analogiczny system urządzeń ochrony powietrza jest obecnie montowany w zakładzie grupy Kronospan w Szczecinku.
Kronospan Szczecinek - UTWS w trakcie budowy.

Kronospan Szczecinek - UTWS w trakcie budowy.

Elektrofiltr.jpg
Hala_biomasy_i_ekran.jpg

Kopiuj tekst

Udostępnij

UTWS znacząco poprawi powietrze

W szczecineckim zakładzie Kronospan budowa supernowoczesnej, wydajnej instalacji UTWS, która zredukuje pylenie o ponad 90% i zniweluje uciążliwy zapach, trwa w najlepsze, jednakże, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, niektórzy dostawcy są w stanie dostarczyć zamówione ele